Η υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία στην οποία η εικόνα ενός αντικειμένου σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό σημαίνει ότι το υπερμετρωπικό μάτι παρουσιάζει μία έλλειψη ισχύος σε σχέση με το μήκος του.

Η υπερμετρωπία διακρίνεται σε:

Αξονική - ο οφθαλμός είναι μικρότερος του φυσιολογικού.
Διαθλαστική - που οφείλεται στην μικρή καμπυλότητα του κερατοειδούς ή σε μικρή κυρτότητα οποιασδήποτε άλλης διαθλαστικής επιφάνειας του οφθαλμού.
Γεροντική - που οφείλεται στην ελάττωση της διαθλαστικής ισχύος του φακού. Εμφανίζεται σε άτομα προχωρημένης ηλικίας όπως επίσης και σε παθολογικά διαβητικούς που βρίσκονται σε θεραπεία.


Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με τον βαθμό της υπάρχουσας υπερμετρωπίας αλλά και της ηλικία του ατόμου. Τα παιδιά συνήθως με υψηλό βαθμό υπερμετρωπίας κουράζονται εύκολα και απεχθάνονται το διάβασμα, παραπονιούνται για πονοκεφάλους και παροδικές θολώσεις της όρασης κατά την ανάγνωση ή το γράψιμο. Τα περισσότερα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την προσήλωση και ειδικότερα στην κοντινή εργασία. Τα ίδια συμπτώματα εμφανίζονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες απλά είναι εντονότερα γιατί καταβάλλεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια λόγω της μείωσης της προσαρμογής.

Η υπερμετρωπία μπορεί να διαγνωστεί με έναν έλεγχο της όρασης από τον οφθαλμίατρο ή τον οπτομέτρη και διορθώνεται με γυαλιά ή φακούς επαφής.


Επιστροφή στα ΑΡΘΡΑ ΟΡΑΣΗΣ