STORE

SANTORINI

Sunglasses

Nikolaou Nomikou

Oia 847 02

T: +30 22860 72545

E:santorini@panaidis.gr

Monday: 10:00 – 22:30

Tuesday: 10:00 – 22:30

Wednesday: 10:00 – 22:30

Thursday: 10:00 – 22:30

Friday: 10:00 – 22:30

Saturday: 10:00 – 22:30

Sunday: 10:00 – 22:30

Contact directly with Santorini Store